Thi viết
Cuộc thi viết dành cho sinh viên quốc tế ở trường ICEAP-Toronto với chủ đề " Tuần đầu tiên của tôi ở Canada" , sau khi trải qua đánh giá bình chọn kỹ lưỡng của thầy cô đã khép lại với thành công mỹ mãn.
Giải xuất sắc thuộc về sinh viên lớp dự bị ngành Giáo dục đào tạo Wang Yanan, giải đồng đội thuộc về tập thể lớp dự bị Đại học, giải thiết kế thuộc về các bạn Yin Ge, Zhang Runbo, Tan Chen và Ji Meng, giải sáng tạo được trao cho hai bạn Zhu Xiefei và Ren Sining. Mỗi bạn thắng cuộc được nhận một vé xem phim miễn phí.