Trưởng khoa Giáo dục đào tạo của trường Đại học Prince Edward Island đến thăm trường ICEAP-Toronto
Khi kỳ học vừa bắt đầu, tiến sĩ Ron MacDonald-trưởng khoa Giáo dục đào tạo của trường Đại học Prince Edward Island cùng trợ lý là cô Ashley Clark đến thăm trường ICEAP-Toronto, chuyến thăm chủ yếu nhằm giao lưu trao đổi với sinh viên sẽ nhập học tại trường Đại học Prince Edward Island.
Tiến sĩ Ron MacDonald đã trao đổi với sinh viên về tình hình giảng dạy và nghiên cứu của khoa Giáo dục đào tạo của trường Đại học Prince Edward Island, giới thiệu cụ thể chương trình Cử nhân và Thạc sĩ ngành Giáo dục đào tạo, đồng thời trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi của sinh viên liên quan đến các vấn đề tín chỉ, chuyển tín chỉ, cơ hội thực tập, hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Cô Ashley Clark tập trung giới thiệu vai trò của ngành Giáo dục đào tạo trong việc nâng cao trình độ học thuật của sinh viên, thích nghi phương pháp học tập theo đội nhóm, định hướng nghề nghiệp, nhanh chóng gia nhập thị trường làm việc sau khi tốt nghiệp.