Chương trình Thạc sĩ Giáo dục đào tạo

Trường Đại học UPEI nổi tiếng trong việc đào tạo Thạc sĩ Giáo dục hết sức chuyên môn và bài bản, hàng năm bổ sung lượng lớn nhân lực cho các tổ chức giáo dục và trường học ở Canada. Chương trình này bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đối tượng đã có ít nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhằm trang bị kỹ năng chuyên môn vững chắc cũng như lãnh đạo trong ngành giáo dục.
Chương trình Thạc sĩ Giáo dục đào tạo với hướng phát triển thiên về lãnh đạo và học thuật, chủ yếu tập trung về mảng khai thác chương trình học và năng lực lãnh đạo trong ngành giáo dục. Sinh viên sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục đào tạo của trường đại học UPEI thường giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan giáo dục, cơ quan hành chính, thai thác sản phẩm giáo dục, thiết kế chương trình giáo dục, hoặc giảng dạy tại các trường giáo dục hướng nghiệp hoặc các cơ sở giáo dục tư nhân. Sau khi tốt nghiệp sinh viên còn có thể tiếp tục học lên chương trình Tiến sĩ Giáo dục đào tạo của Đại học UPEI.
Chương trình Thạc sĩ Giáo dục đào tạo của Đại học UPEI là chương trình Thạc sĩ Giáo dục đào tạo duy nhất ở Canada có thực tập, chương trình thực tập này chủ yếu được thiết kế dành cho sinh viên quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm việc làm tại Canada, giúp sinh viên dễ dàng tìm việc sau khi tốt nghiệp cũng như dự định xin định cư sau này. Sinh viên được bố trí thực tập tại trường UPEI, hoặc tại các trường Cao đẳng và trường ngôn ngữ, tích lũy kinh nghiệm làm việc ngay tại địa phương, đây là điểm nổi bật chỉ trường UPEI mới có. Ngoài ra chương trình thực tập, sinh viên quốc tế theo học tại đây sẽ được đào tạo chung cùng với sinh viên bản xứ Canada.

Chương trình dự bị Giáo dục đào tạo:

Đây là chương trình được thiết kế cho sinh viên quốc tế chuẩn bị vào học chương trình " Thạc sĩ Giáo dục đào tạo- Năng lực lãnh đạo và học thuật", nhưng chưa vững về chuyên môn giáo dục. Sau khi hoàn tất chương trình dự bị, sẽ giúp sinh viên nâng cao kiến thức giáo dục đào tạo cũng như khả năng Anh văn lưu loát.

Chuyên ngành Thạc Sĩ Giáo dục đào tạo


Phân loại:

Chương trình Thạc sĩ ở Canada

Chuyên ngành:

Thạc sĩ Giáo dục đào tạo

Thuộc trường:

Đại học Prince Edward Island

Thời gian học:


• Cử nhân Giáo dục đào tạo: 02 năm
• Dự bị Cử nhân: 16 tuần

Học phí:


• Cử nhân Giáo dục đào tạo: $11,000/năm
• Dự bị Cử nhân: $7,360 (16 tuần)

Thời gian khai giảng:


• Cử nhân Giáo dục đào tạo: tháng 01 và 09
• Dự bị Cử nhân: tháng 05 và 09

Yêu cầu nhập học:


Sinh viên mong muốn học Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục đào tạo cần đảm bảo khả năng học thuật cao cũng như năng lực nghiên cứu độc lập

• Tốt nghiệp Đại học với bằng Cử nhân, sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang học Thạc sĩ, Cử nhân
• Điểm trung bình từ 70% trở lên