Trang Chủ > Các Trường Đối Tác > Đại Học Prince Edward Island

Tiến cử các chương trình học của UPEI


Viện Khoa học xã hội & Nhân văn

• Nghiên cứu Acadia • Tiếng đức • Nghiên cứu tôn giáo
• Nhân học • Lịch sử • Nghiên cứu khoa học xã hội
• Khoa học xã hội & Hội đàm lãnh đạo • Nghiên cứu tích hợp • Xã hội học
• Nghiên cứu châu Á • Phát triển toàn cầu hóa • Xã hội học/Nhân học
• Nghiên cứu Canada • Nghiên cứu biển đảo • Tiếng Tây Ban Nha
• Nghiên cứu Thiên chúa giáo • Ngôn ngữ hiện đại (BA, môn chính) • Nghiên cứu kịch
• Nghiên cứu Cơ đốc giáo • Âm nhạc (cử nhân) • Văn học cổ điển
• Giáo dục âm nhạc • Nghiên cứu tính đa dạng & Công bằng xã hội (DSJS) • Triết học
• Kinh tế học • Chính trị học • Tiếng Anh
• Tin tức thời sự • Công nghệ môi trường • Tâm lí học
• Mỹ thuật • Quản lí công cộng • Tiếng Pháp

Chương trình cao học

• Thạc sĩ Nghiên cứu biển đảoViện Kinh tế

• Cử nhân Quản trị kinh doanh • Quản lí tổ chức • Chứng chỉ kinh doanh
• Kế toán • Nhà hàng khách sạn và du lịch • Hợp tác kinh doanh-Giáo dục
• Kinh doanh • Cử nhân Quản trị kinh doanh- Cấp tốc • Tài chính
• Cử nhân quản lí nhà hàng khách sạn • Cử nhân nghiên cứu kinh doanh • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp
• Thị trường tiêu thụ • Chứng chỉ kế toán

Chương trình cao học

• Thương mại quốc tếViện Giáo dục đào tạo

• Cử nhân Giáo dục đào tạo (học vị thứ hai) • Chứng chỉ Giáo dục đào tạo người lớn (CAE) • Cử nhân Giáo dục đào tạo-Tiếng Pháp làm ngôn ngữ thứ hai
• Chứng chỉ đào tạo năng lực lãnh đạo (Nunavut) • Cử nhân Giáo dục đào tạo ( Khai thác nguồn nhân lực) • Chửng chỉ Giáo dục tổng hợp
• Tiến sĩ Giáo dục đào tạo

Chương trình cao học

• Thạc sĩ Giáo dục đào tạo- Năng lực lãnh đạo và học thuậtViện Điều dưỡng

• Cử nhân Điều dưỡng- Cấp tốc • Cử nhân Điều dưỡng


Viện Khoa học

• Sinh học • Công nghệ môi trường • Tâm lí học
• Vật lí y sinh học • Khoa học gia đình • Phóng xạ
• Hóa học • Thực phẩm và dinh dưỡng • Bảo vệ động vật hoang dã
• Nghiên cứu gia đình và trẻ em • Vận động cơ thể người • Khoa học máy tính và công nghệ thông tin
• Toán học và thống kê • Thống kế và Toán học ứng dụng (Thẩm định giá/Toán tài chính/Phân tích nghiệp vụ) • Vật lí
• Dự bị ngành thú y


Học viện Kỹ thuật

• Kỹ thuật
(Có thể học tiếp Thiết kế kỹ thuật) (02 năm/04 năm)
• Năng lượng bền vững • Năng lượng sinh học
• Kỹ thuật Cơ điện/Tự động hóa công nghiệp • Năng lượng sinh học


Viện thú y

• Thú y