Thạc sĩ Nghệ thuật

NSCAD là trường Đại học Nghệ thuật nổi tiếng thế giới, tọa lạc tại thành phố Halifax thuộc tỉnh bang Nova Scotia của Canada. NSCAD tự hào với nhiều danh hiệu đứng nhất tại Canada: là trường Đại học thuần nghệ thuật đầu tiên của Canada, thành lập từ năm 1887 với lịch sử khoảng 150 năm. Đây là trường Đại học đầu tiên của Canada cấp bằng Đại học thuần về nghệ thuật, đồng thời cũng là trường Đại học đầu tiên cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật.

Đặc điểm chuyên ngành:

• Trường Đại học đầu tiên cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật
• Mỗi năm nhận khoảng 10-20 sinh viên

NSCAD-Thạc sĩ Nghệ thuật


Chuyên ngành:

Thạc sĩ Nghệ thuật (chuyên ngành thuần nghệ thuật, yêu cầu sáng tác tác phẩm)

Thuộc trường:

Đại học Nghệ thuật thiết kế NSCAD

Thời gian học:

02 năm

Học phí:

Khoảng $26,000/năm

Thời gian khai giảng:

tháng 09