Bằng sau Đại học về Nghệ thuật trực quan

NSCAD là trường Đại học Nghệ thuật nổi tiếng thế giới, tọa lạc tại thành phố Halifax thuộc tỉnh bang Nova Scotia của Canada. NSCAD tự hào với nhiều danh hiệu đứng nhất tại Canada: là trường Đại học thuần nghệ thuật đầu tiên của Canada, thành lập từ năm 1887 với lịch sử khoảng 150 năm. Đây là trường Đại học đầu tiên của Canada cấp bằng Đại học thuần về nghệ thuật, đồng thời cũng là trường Đại học đầu tiên cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật.
Việc giảng dạy nghệ thuật cùng những thành tựu của NSCAD luôn song hành cùng bước tiến của thời đại, đến nay trường đã đào tạo các bậc Đại học, Thạc sĩ, chương trình sau Đại học với nội dung ở nhiều lĩnh vực như: Thiết kế nghệ thuật, truyền hình, hội họa, điều khắc, thiết kế thời trang, thiết kế dệt may, truyền thông, thiết kế đồ họa, in ấn…

Đặc điểm chuyên ngành:

• Thích hợp cả sinh viên chuyên về nghệ thuật và phi nghệ thuật
• Sinh viên không chuyên về nghệ thuật không yêu cầu sáng tác tác phẩm nghệ thuật
• Thời gian học ngắn, hoàn thành trong vòng 01 năm

NSCAD - Chương trình sau Đại học về Nghệ thuật trực quan


Chuyên ngành:

Nghệ thuật trực quan ( Tự chọn hướng chuyên ngành thuần nghệ thuật hoặc phi nghệ thuật)

Thuộc trường:

Đại học Nghệ thuật thiết kế NSCAD

Thời gian học:

01 năm

Học phí:

Khoảng $18,000/năm

Thời gian khai giảng:

tháng 01, 05 và tháng 09