Chuyên ngành Nghệ thuật thiết kế

Đặc điểm chuyên ngành:

• Là một trong những trường chuyên nghệ thuật nổi tiếng nhất khu vực Đông bắc Mỹ, nhiều sinh viên của trường nhận tượng Oscar và Emmy cùng nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá khác
• Đào tạo đủ các chuyên ngành gồm: thiết kế, điện ảnh, mỹ thuật, quay phim, gốm sứ, thiết kế trang sức và gia công kim loại…
• Sinh viên có cơ hội tham gia chương trình trao đổi sinh viên với nhiều nước trên thế giới

Chuyên ngành Thiết kế Nghệ thuật thiết kế của trường Đại học NSCAD


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Giáo dục đào tạo và chuyên ngành nghệ thuật

Chuyên ngành:

Thiết kế nghệ thuật ( nghệ thuật thuần túy-cần sáng tác tác phẩm)

Thuộc trường:

Đại học Nghệ thuật thiết kế NSCAD

Thời gian học:

04 năm

Học phí:

$16,000/năm ( 30 tín chỉ)

Thời gian khai giảng:

tháng 01 và 09