Trang Chủ > Các Trường Đối Tác > Đại Học Nghệ Thuật Thiết Kế NSCAD

Tiến cử các chương trình đào tạo của Đại học NSCAD

Chương trình cử nhân của NSCAD học trong 4 năm, sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được bằng cử nhân nghệ thuật cùng nguồn kiến thức và kỹ năng đã được trang bị cho hướng phát triển chuyên môn sau này. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được học cách giải quyết các phương án thiết kế, ứng dụng kỹ thuật và công cụ cần thiết trong giao lưu nghệ thuật trực quan; rèn luyện cách thức biểu đạt tư duy phê phán độc lập trong hoàn cảnh nhất định.
Tất cả các chuyên ngành bắt đầu vào năm 1, đều được tìm hiểu các khái niệm và phương tiện truyền thông. Sang năm 2 sẽ đào tạo các chuyên ngành thiết kế, trong giai đoạn này khuyến khích sinh viên tìm hiểu sâu theo hướng chuyên ngành. Bước vào năm 3, sinh viên sẽ vào chuyên ngành mình chọn và học tập nghiên cứu chuyên sâu, hoặc cũng có thể lựa chọn tiếp tục học các chuyên ngành thiết kế.
Quá trình học năm 3 và 4, sinh viên chủ yếu tập trung vào chuyên môn, tiến hành nghiên cứu độc lập trong phòng làm việc. Sinh viên các lớp bậc cao có thể tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở các trường nghệ thuật thiết kế của Mexico, Hàn Quốc và hơn 15 nước trên thế giới. Trước khi hoàn tất chương trình học, sinh viên có thể lựa chọn học thêm 1,5 năm để lấy thêm bằng cử nhân thứ 2.

Cử nhân Nghệ thuật ứng dụng

Lịch sử nghệ thuật


Cử nhân Nghệ thuật thiết kế

Các chuyên ngành thiết kế


Cử nhân Nghệ thuật học ( các chuyên ngành)

Cử nhân Nghệ thuật Chế tác phim ảnh Mỹ thuật
Truyền thông tổng hợp Thiết kế trang sức & gia công kim loại Quay phim
Dệt

Thạc sĩ Nghệ thuật


Chứng chỉ Sau Đại học về Nghệ thuật trực quan