Cử nhân Quản trị kinh doanh- Quản lí chuỗi cung ứng

Bạn đã từng bị thu hút bởi thị trường việc làm rộng lớn cho cử nhân Quản trị kinh doanh chưa? Đảm bảo nếu bạn đam mê với chuyên ngành này chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bởi kiến thức của chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên đới nhiều lĩnh vực kinh tế như: kế toán, thị trường, tài chính, nguồn nhân lực, kinh tế…Bạn còn có thể tham gia các môn học tự chọn ở nhiều lĩnh vực khác như: pháp luật, du lịch, IT, nghệ thuật, sức khỏe, khoa học, giáo dục thể chất…
Hãy bắt đầu hành trình Quản trị kinh doanh rộng mở của bạn ngay tại Đại học Cape Breton!

Đặc điểm chuyên ngành:

• Sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này có tỉ lệ xin việc thành công cao tại các tập đoàn đa quốc gia
• Điểm trung bình từ 75% sẽ có cơ hội thực tập tại logistic và các công ty xuất nhập khẩu

Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Cape Breton- Quản lí chuỗi cung ứng


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Kinh tế

Chuyên ngành:

Quản trị kinh doanh- Quản lí chuỗi cung ứng ( thực tập)

Thuộc trường:

Đại học Cape Breton

Thời gian học:

04 năm

Học phí:

$12,130/năm ( 30 tín chỉ)

Thời gian khai giảng:

tháng 01 và 05

Yêu cầu nhập học:

• Tốt nghiệp cấp 3
• Điểm trung bình từ 70% trở lên