Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Phát triển kinh tế khu vực" là chương trình đào tạo cấp cao tập trung vào kinh tế một khu vực nhất định, chuyên ngành này thu hút đối tượng mong muốn thay đổi và cống hiến cho nền kinh tế của cơ quan hay tổ chức ở địa phương.
Mục đích của chuyên ngành " Thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Phát triển kinh tế khu vực" nhằm bồi dưỡng những người lãnh đạo có năng lực Quản trị kinh doanh nhạy bén, có khả năng giao tiếp và hợp tác quan hệ tốt, có kiến thức hiểu biết rộng rãi và tinh thần trách nhiệm xã hội cao. Trong xu thế kinh tế theo hướng toàn cầu hóa ngày nay, những sinh viên tốt nghiệp " Thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Phát triển kinh tế khu vực" với "hành trang" đầy đủ của chuyên ngành này sẽ đóng vai trò nồng cốt trong đường lối cải cách và tổ chức kinh tế khu vực.
Chuyên ngành học này của Đại học Cape Breton rất linh động cả về quy mô và kết cấu quản lí, luôn thay đổi và cập nhật đại cương chương trình học mới nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng của sinh viên và các tổ chức xã hội. Nguồn số liệu chứng minh cho thấy, một trong những điểm thu hút sinh viên của chuyên ngành " Thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Phát triển kinh tế khu vực" ở Đại học Cape Breton, chính là nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành này từ các khu vực khác ở Canada.

Chương trình dự bị (Pre-MBA):

Đa phần sinh viên quốc tế chưa có kinh nghiệm học tập ở Canada, đồng thời cũng chưa quen với những yêu cầu về công việc, học thuật cũng như vốn văn hóa cần thiết cho chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Canada. Do đó chương trình dự bị nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên quốc tế bước vào chuyên ngành " Thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Phát triển kinh tế khu vực" , khi chưa vững tiếng Anh, chưa có bằng GMAT và kiến thức kinh doanh. Sau khi hoàn thành chương trình dự bị, sinh viên sẽ được miễn TOEFL, IELTS, GMAT, đồng thời nâng cao điểm GPA, tăng cường kiến thức kinh doanh, nhằm đảm bảo cho sinh viên thuận lợi vào học chuyên ngành và nhanh chóng lấy bằng Thạc sĩ.

Đặc điểm chuyên ngành:

• Có chương trình dự bị, yêu cầu GPA chỉ ở mức 70%, không yêu cầu TOEFL, IELTS, GMAT và kinh nghiệm việc làm
• Chấp nhận đầu vào từ tất cả các chuyên ngành cử nhân
• Sau khi hoàn tất chương trình dự bị với kì thi nội bộ của trường CBU, là đã có thể vào thẳng chương trình Thạc sĩ, mà không cần trải qua bất kỳ đợt kiểm tra sát hạch nào khác nữa
• Sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp giấy phép làm việc ở Canada trong 3 năm

Chuyên ngành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Cape Breton


Phân loại:

Chương trình Thạc sĩ ở Canada

Chuyên ngành:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Phát triển kinh tế khu vực

Thuộc trường:

Đại học Cape Breton

Thời gian học:

• MBA: 02 năm
• Pre-MBA: 16 tuần

Học phí:


• MBA: $28,035 (toàn bộ)
• Pre-MBA: $7,360 (16 tuần)

Thời gian khai giảng:


• MBA: tháng 01, 07 và 09
• Pre-MBA: tháng 01, 03, 05, 07, 09 và 11

Yêu cầu nhập học:

• Tốt nghiệp Đại học với bằng Cử nhân
• Điểm trung bình từ 75% trở lên ( Điểm GPA trên 3.2). Trường hợp điểm trung bình từ 70-75% ( điểm GPA từ 2.8-3.2), phải học 04 môn của chương trình Đại học, nếu điểm số đạt 75% mới nhập học chương trình MBA.