Chuyên ngành đào tạo Kỹ sư

Trường Đại học Cape Breton đào tạo chương trình Kỹ thuật hệ Đại học với tôn chỉ sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu và thách thức của thực tiễn. Chương trình đào tạo Kỹ sư gồm 03 lĩnh vực sau: 1) Kỹ sư điện tử, 2) Kỹ sư môi trường, 3) Kỹ sư hóa dầu

Đặc điểm chuyên ngành:

• Có ba hướng chuyên ngành, đáp ứng được nhu cầu khác nhau của sinh viên;
• Thời gian học ngắn, lấy bằng Đại học trong 03 năm;
• Nhận chuyển tín chỉ liên thông, học 1-2 năm là tốt nghiệp;
• Là trường Đại học đầu tiên đào tạo BET, tạo cơ hội cho sinh viên học lấy bằng Kỹ sư;
• Lấy được bằng chứng chỉ sau 02 năm học. Có thể đợi định cư xong học tiếp một năm để lấy bằng Đại học;
• Khối ngành Kỹ thuật dễ tìm việc sau khi tốt nghiệp;
• Sau khi tốt nghiệp được cấp phép đi làm 03 năm tại Canada;

Chuyên ngành Đào tạo Kỹ sư của Đại học Cape Breton


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành:

Đào tạo Kỹ sư ( Điện tử, Hóa dầu, Môi trường)

Thuộc trường:

Đại học Cape Breton

Thời gian học:

03 năm

Học phí:

$14,500/năm ( 30 tín chỉ)

Thời gian khai giảng:

tháng 01 và 09

Yêu cầu nhập học:

• Thích hợp cho học sinh khối ngành tự nhiên; hoặc hoặc sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học khối ngành tự nhiên;
• Điểm trung bình từ 70% trở lên