Trang Chủ > Các Trường Đối Tác > Đại Học Cape Breton

Các Chuyên Ngành Của Trường Đại Học Cape Breton Và Một Số Tiến Cử

Đại học Cape Breton với nhiều chương trình học vị và chứng chỉ đa dạng đặc sắc, sinh viên theo học tại đây sẽ có cơ hội học tập tại 4 học viện của trường gồm: Khoa học xã hội & Nhân văn, Kinh tế, Khoa học kỹ thuật và Nghiên cứu chuyên sâu. Mỗi học viện đều thiết kế chương trình học mang tính cạnh tranh cao, đa số sinh viên sau khi tốt nghiệp nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Đảm bảo du học sinh quốc tế sẽ thích thú với các chương trình học của trường, để biết thông tin chi tiết, vui lòng tìm hiểu thêm tại website của trường: www.cbu.ca
Đại học Cape Breton của Canada hoan nghênh tất cả các bạn sinh viên đã và đang học Đại học hoặc Cao đẳng tại các trường khác, hoặc vừa tốt nghiệp cấp 3, đều có thể nhập học theo dạng liên thông tại đây với chương trình bạn đã học ở trước đó. Sau khi xét duyệt có thể được chấp nhận chuyển đến 50% số tín chỉ trước đó vào trường CBU.

Khoa học xã hội & Nhân văn

Cử nhân xã hội(BA)

Nhân học và Xã hội học Truyền thông Xã hội học
Văn hóa và lịch sử Ngôn ngữ học Toán học
Văn hóa bản địa Triết học và tôn giáo Chính trị học
Tâm lí học    

Mestrado em Educação (Tecnologia da Informação)Kinh tế

• Du lịch • Chiến lược lãnh đạo • Quản lí và xây dựng hòa bình
• Thị trường • Quản lí công cộng • Dân bản địa
• Thương mại quốc tế • Duy trì phát triển

• Quản lí chuỗi cung ứng • Kế toán • Thị trường tiêu thụ
• Nghiên cứu pháp luật • Nguồn nhân lực • Tài chính

Cử nhân Quản trị kinh doanh và Cử nhân Khoa học xã hội (2 bằng Cử nhân)Học viện Nghiên cứu chuyên sâu

1.Thạc sĩ Giáo dục đào tạo
(Không dành cho du học sinh)
4.Cử nhân Giáo dục đào tạo
(Không dành cho du học sinh)
6.Cử nhân điều dưỡng
2.Cử nhân Y tế cộng đồng
(thực tập hưởng lương)
5.Cử nhân Quản lí ứng cứu khẩn cấp

3.Cử nhân Khoa học dinh dưỡng cho người, học liên thông
( 2 năm ở CBU+ 2 năm ở St. Francis Xavier University)Học viện Khoa học kỹ thuật

Cử nhân khoa học tự nhiên
• Sinh học ( 3 năm) • Hóa học ( 3 năm) • Toán học ( 3 năm)
• Tâm lí học ( 3 năm) • Thống kê bảo hiểm

Cử nhân Khoa học tự nhiên-Nghiên cứu xã hội
• Đa dạng sinh học • Tâm lí học, Sức khỏe và môi trường

• Kỹ sư điện tử ( 3 năm) • Nghiên cứu môi trường ( 3 năm) • Kỹ sư hóa dầu ( 3 năm)

Chứng chỉ Kỹ sư (Hoặc học thêm 01 năm nhận bằng Cử nhận)
• Kỹ sư điện tử ( 2 năm) • Nghiên cứu môi trường ( 2 năm) • Kỹ sư hóa dầu (2 năm)

Cử nhân Kỹ sư(Cử nhân Đại học Dalhousie)
(2 năm ở CBU + 2 năm ở Dalhousie University)


Chương trình Chứng chỉ Kỹ sư
• Hóa học • Máy tính • Cơ khí
• Xây dựng • Môi trường
• Khai khoáng • Công nghiệp

Cử nhân toán học + Cử nhân Kỹ sư ( 3 năm ở CBU+ 2 năm ở Dalhousie University)


Cử nhân hóa học + Bằng chứng chỉ Kỹ sư ( 3 năm)


Cử nhân Khoa học máy tính, học liên thông ( 1 năm ở CBU + 3 năm ở Dalhousie University hoặc Acadia University)