Trang Chủ > Các Trường Đối Tác > Đại Học Cape Breton

Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Miễn Phí Của Bang Nova Scotia

Nếu thời gian cư trú tại bang Nova Scotia liên tục trên 12 tháng, đồng thời không rời khỏi địa bàn tỉnh quá 31 ngày, bạn sẽ đủ điều kiện xin cấp thẻ bảo hiểm y tế của bang Nova Scotia ( MSI). Thẻ y tế MSI áp dụng cho cư dân của bang, miễn phí thuốc thang và chi phí điều trị tại bệnh viện, nhưng không bao gồm thuốc gây mê hoặc gây nghiện trong điều trị. Khi được cấp thẻ MSI bạn còn có thể xin thêm bảo hiểm Nha khoa sau này.
Hãy gọi đến số 902-468-9700, để tìm hiểu xem bạn đã đủ điều kiện xin cấp thẻ bảo hiểm y tế MSI hay chưa, hoặc giả sau khi nhận được thẻ có thể gọi để xin được tư vấn nội dung chức năng của thẻ.
Thẻ MSI có hạn sử dụng trong 01 năm, bạn có thể gia hạn thẻ sau 01 năm sử dụng, với điều kiện phải chứng minh được không rời khỏi bang này quá 31 ngày.
Lưu ý: Thẻ này chỉ người đứng tên sử dụng