Chuyên ngành Quản lí nghệ thuật

Đặc điểm chuyên ngành:

• Quản lí nghệ thuật theo hướng kinh doanh thương mại, có thể chọn kinh doanh âm nhạc, phim ảnh hoặc đồ thủ công mỹ nghệ…
• Đào tạo chương trình nghệ thuật kết hợp với Quản trị kinh doanh
• Mang đến nhiều cơ hội việc làm gồm: quản lí nhà hát ( kịch), công ty âm nhạc giải trí, công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện, phòng thu âm, viện bảo tàng, công ty triển lãm nghệ thuật, công ty bán đấu giá… hoặc trở thành bầu sô chương trình, diễn viên, ca sĩ…
• Nhận chuyển tín chỉ 2 năm từ bất cứ chuyên ngành, nên có thể tốt nghiệp nhanh nhất trong vòng 2 năm

Chuyên ngành Quản lí nghệ thuật của Đại học Bishop's


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Giáo dục đào tạo và chuyên ngành nghệ thuật

Chuyên ngành:

Quản lí nghệ thuật ( không yêu cầu sáng tác tác phẩm)

Thuộc trường:

Đại học Bishop's

Thời gian học:

04 năm

Học phí:

$16,000/năm (30 tín chỉ)

Thời gian khai giảng:

tháng 01 và 09