Chương trình Giáo dục đào tạo kết hợp chuyên ngành bất kì

Đặc điểm chuyên ngành:

• Sau khi hoàn tất 5 năm học, sẽ được nhận 2 bằng Cử nhân cùng lúc, một bằng cử nhân chuyên ngành bất kì và một bằng cử nhân Giáo dục đào tạo; đồng thời được cấp giấy phép hành nghề giảng dạy
• Có thể xin định cư trước khi hoàn tất bằng cử nhân thứ nhất, để khi học sang bằng cử nhân thứ hai được giảm học phí đến 80%
• Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc theo chuyên ngành Cử nhân thứ nhất, và cũng có thể làm giáo viên phổ thông trung học
• Nhận liên thông từ bất cứ chuyên ngành lên đến 2 năm, do đó có thể tốt nghiệp nhanh nhất trong 2+1 năm


Chuyên ngành Giáo dục đào tạo kết hợp chuyên ngành bất kì


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Giáo dục đào tạo và chuyên ngành nghệ thuật

Chuyên ngành:

Lấy 2 bằng Cử nhân cho một chuyên ngành bất kì kết hợp với Giáo dục đào tạo

Thuộc trường:

Đại học Bishop's