Trang Chủ > Các Trường Đối Tác > Đại Học Acadia

Tiến cử các chương trình học của Đại học Acadia


Khoa học Xã hội & nhân văn

Nghiên cứu Canada So sánh tôn giáo Kinh tế học
Tiếng Anh và kịch Công nghệ môi trường và duy trì phát triển Lịch sử và cổ điển
Ngôn ngữ và văn học Âm nhạc Triết học
Chính trị học Tâm lí học Xã hội học
Nghiên cứu phụ nữ và giới tính    

Khoa học lí luận và Khoa học ứng dụng

Sinh học Hóa học Khoa học máy tính
Kỹ sư Công nghệ môi trường và trái đất Toán học và thống kê
Dinh dưỡng và ẩm thực Vật lí  

Nghiên cứu nghề nghiệp

Quản trị kinh doanh Giáo dục đào tạo Công nghệ môi trường và duy trì phát triển
Cơ chế vận động

Giới thiệu chuyên ngành

Cử nhân khoa học ứng dụng:

Đây là chương trình Cử nhân 03 năm, ngành Khoa học ứng dụng này không chỉ thuần túy là đào tạo kỹ sư, mà chính là sự kết hợp tổng thể kiến thức của khoa học ứng dụng và chuyên môn kỹ sư. Sau khi sinh viên hoàn tất 3 năm học, sẽ được nhận bằng tốt nghiệp BAS. Nếu sau này sinh viên có nguyện vọng học tiếp chuyên ngành kỹ sư, có thể chuyển sang học tại trường đại học Dalhousie hoặc UNB để lấy bằng học vị.

Cử nhân Quản trị kinh doanh:

Chương trình học 4 năm, sinh viên sẽ được đào tạo từ kiến thức đại cương cho đến kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực chuyên ngành, ví dụ như đào tạo cách thức tổ chức đến cách hoạt động và quản lí doanh nghiệp. Cơ hội việc làm sau này của sinh viên hết sức rộng mở, có thể làm việc tại các công ty nhà máy xí nghiệp hoặc các cơ quan ban ngành chính phủ. Đối với sinh viên có nguyện vọng học lên cao học, thì đây chính là nền tảng kiến thức quan trọng không kém.

Cử nhân Khoa học máy tính:

Chương trình Cử nhân 4 năm, chỉ cần học đủ 120 tín chỉ sẽ được nhận bằng tốt nghiệp BCS.

Cử nhân Thực phẩm và dinh dưỡng:

Chương trình học 4 năm. Đối với sinh viên lựa chọn chuyên ngành thực phẩm, khi thành tích học tập đạt yêu cầu sẽ có cơ hội đi thực tập vào năm 3 hoặc năm 4.