Trang Chủ > Chuyên ngành > Chương Trình Liên Thông

Chương trình học liên thông

Đối tượng sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng Đại học ở Việt Nam, có thể chuyển số tín chỉ đã học vào các trường tại Canada, để khi đến Canada chỉ cần học các môn chuyên ngành là đã có thể lấy được bằng tốt nghiệp Cử nhân của Canada. Ưu điểm của việc học liên thông như sau:
• Thời gian học ngắn, chi phí du học thấp, có thể lấy bằng Cử nhân nhanh nhất trong 02 năm, và được cấp giấy phép làm việc tại Canada trong 03 năm
• Có thể chọn học sang chuyên ngành khác, lấy thêm bằng Cử nhân khác với lĩnh vực đã học trước đó

Tiến cử các trường Đại học có chương trình liên thông


Chuyên ngành Trường Đại học Điểm nổi bật Học phí
Tất cả các chuyên ngành Cử nhân CBU Khi xin nhập học trường sẽ tiến hành ngay khâu chuyển tín chỉ, gửi kết quả chuyển tín chỉ cho sinh viên; có thể chuyển tín chỉ sang ngành học khác $14,500/năm
Tất cả các chuyên ngành Cử nhân UPEI Khi xin nhập học trường sẽ tiến hành ngay khâu chuyển tín chỉ, gửi kết quả chuyển tín chỉ cho sinh viên; có thể chuyển tín chỉ sang ngành học khác $13,000/năm
Tất cả các chuyên ngành Cử nhân BU Khi xin nhập học trường sẽ tiến hành ngay chuyển tín chỉ bước đầu, gửi kết quả chuyển tín chỉ cho sinh viên $17,000/năm


Quy trình học liên thông


Sinh viên cung cấp bảng điểm và miêu tả nội dung các môn đã học Trường sẽ tiến hành xử lí, gửi kết quả chuyển tín chỉ cho sinh viên, thông báo rõ số tín chỉ đã chuyển thành công Sau khi sinh viên nộp phí đặt cọc sẽ nhận được thư mời nhập học, và tiến hành thủ tục xin visa


Mục tiêu hướng nghiệp:
Học liên thông để lấy bằng Cử nhân + Giấy phép hành nghề


Khoa Chuyên ngành Cơ hội nghề nghiệp
Kinh tế Kế toán của UPEI Thiếu hụt kế toán cao cấp lên đến 10%, chỉ cần hoàn tất bằng kế toán là đã có việc làm
Khoa học tự nhiên Y tế cộng đồng của CBU Sau khi tốt nghiệp thi lấy giấy phép hành nghề Y tế cộng đồng, là một trong 24 nghề thiếu hụt nhân lực trầm trọng nhất của Canada
Giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo của BU Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng sư phạm
Khoa học tự nhiên Kỹ thuật CBU Sau khi tốt nghiệp làm việc tích lũy kinh nghiệm, học thêm vài môn, thi lấy bằng hành nghề Kỹ sư


Mục tiêu hướng nghiệp:
Học liên thông để lấy bằng Cử nhân + Giấy phép hành nghề


Khoa Chuyên ngành Thực tập
Kinh tế Quản trị nhà hàng khách sạn của CBU Thực tập 1080-2000 tiếng, mức lương thấp nhất là $11/giờ
Khoa học tự nhiên Y tế cộng đồng của CBU Sau khi tốt nghiệp sẽ thực tập 3 tháng, thu nhập $10,000
Khoa học tự nhiên Máy tính của BU Nhiều cơ hội tham gia thực tập tại các chương trình được tài trợ bởi các đại gia công nghệ danh tiếng thế giới như Google, Facebook, Blackberry…
Giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo của BU Được cấp một lúc 02 bằng Cử nhân, trong đó gồm một bằng Cử nhân chuyên ngành và một bằng Cử nhân Sư phạm
Nghệ thuật Quản trị nghệ thuật của BU Kết hợp Nghệ thuật và Kinh doanh thương mại