Trang Chủ > Chuyên ngành > Chương Trình Học Phí Thấp

Chương trình học với mức phí thấp


Tiến cử chương trình học với mức phí thấp


Trường Chuyên ngành Đặc điểm Chi phí dự tính
CBU Kỹ thuật Hệ Đại học 03 năm, nhận chuyển tín chỉ liên thông, có thể hoàn thành trong 1-2 năm Học phí $14,500/năm; sinh hoạt phí $10,000/năm, tổng chi phí cho 03 năm học chỉ $73,500 ($24,500 x 3)
CBU Quản trị nhà hàng khách sạn Lấy bằng Cử nhân trong 03 năm, gồm 1 năm thực tập hưởng lương, thu nhập đến $ 20,000, tương đương học phí cho 02 năm học Học phí $14,500/năm; sinh hoạt phí $10,000/năm, tổng chi phí cho 03 năm học chỉ $53,500 ($24,500x3- $20,000)
CBU Y tế cộng đồng Thực tập 03 tháng trước khi tốt nghiệp, mang đến thu nhập $10,000, tương đương mức học phí 01 năm Học phí $14,500/năm; sinh hoạt phí $10,000/năm, tổng chi phí cho 04 năm học là $88,000 ($24,500x4- $10,000)
UPEI Các chuyên ngành Cử nhân Thành tích cấp 3 với môn chính đạt 9.0 điểm, sẽ được cấp học bổng trị giá $2000 khi nhập học tại UPEI Học phí $13,000/năm; sinh hoạt phí $10,000/năm, tổng chi phí cho 04 năm học là $92,000 ($23,000x4)
Fanshawe Tất cả chuyên ngành Cao đẳng Thời gian học ngắn Học phí $18,000/năm; sinh hoạt phí $10,000/năm, tổng chi phí cho 02 năm học là $56,000 ($28,000x2)
Centennial Tất cả chuyên ngành Cao đẳng Thời gian học ngắn Học phí $13,000/năm; sinh hoạt phí $10,000/năm, tổng chi phí cho 02 năm học là $46,000 ($23,000x2)