Trang Chủ > Chương Trình > Chính Sách & Quy Định

Chính Sách Và Quy Định


Cấp Độ Và Nhảy Lớp


• Phân Chia Cấp Độ Học

Kiểm tra cấp độ 1 kết quả thấp hơn 60 điểm hoặc không tham gia kiểm tra, thì sẽ nhập học cấp độ căn bản nhất, cấp độ 1;
Kiểm tra cấp độ 1 kết quả cao hơn 60 điểm, nhưng kết quả kiểm tra cấp độ 2 thấp hơn 60 điểm, thì sẽ nhập học cấp độ căn bản bậc cao, cấp độ 2;
Kiểm tra cấp độ 2 kết quả cao hơn 60 điểm, nhưng kết quả kiểm tra cấp độ 3 thấp hơn 60 điểm, thì sẽ nhập học Anh ngữ học thuật EAP căn bản, cấp độ 3;
Kiểm tra cấp độ 3 kết quả cao hơn 60 điểm, nhưng kết quả kiểm tra cấp độ 4 thấp hơn 60 điểm, thì sẽ nhập học Anh ngữ học thuật EAP trung cấp, cấp độ 4;
Kiểm tra cấp độ 4 kết quả cao hơn 60 điểm, nhưng kết quả kiểm tra cấp độ 5 thấp hơn 60 điểm, thì sẽ nhập học Anh ngữ học thuật EAP trung cao cấp, cấp độ 5;
Kiểm tra cấp độ 5 kết quả cao hơn 60 điểm, nhưng kết quả kiểm tra cấp độ 6 thấp hơn 60 điểm, và thời gian học ở Canada ngắn hơn 6 tháng, thì sẽ nhập học Anh ngữ học thuật EAP trung cao cấp, cấp độ 5; Trường hợp thời gian học ở Canada dài hơn 06 tháng, sẽ tiếp tục học lên cấp độ 6;
Trước khi sang đây, du học sinh đã có IELTS 6.0, sau khi kiểm tra kết quả đạt chuẩn, sẽ được đặt cách học bắt đầu từ cấp độ 6. Điều kiện này thích hợp cho sinh viên nhập học chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ của trường CBU, cũng phù hợp với chuyên ngành Giáo dục đào tạo của UPEI.
Trường hợp khi đăng ký chương trình Thạc sĩ học sinh đã có IELTS 6.5 (không điểm nào dưới 6.0), thì có thể vào thẳng chương trình Dự bị Thạc sĩ/Đại học

• Quy Định Nhảy Lớp

Những sinh viên tốp đầu của cấp độ 1-4 ( điểm trung bình cao nhất) đủ điều kiện học lên lớp cao hơn, còn gọi là " nhảy lớp". Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra để chứng minh sinh viên đủ trình độ " nhảy lớp", kết quả kiểm tra của sinh viên trên 70 điểm sẽ được phép nhảy lớp.


Yêu Cầu Khi Nhập Học Tại Các Trường Đại Học (Cao Đẳng) Đối Tác Của ICEAP


CBU- Trường Đại học Cape Breton NSCAD- Trường Đại học Nghệ Thuật Thiết Kế NSCAD
BU- Trường Đại học Bishop's MSVU- Trường Đại học Mount Saint Vincent
AU-Trường Đại học Acadia FC- Trường Cao Đẳng Fanshawe
UPEI- Trường Đại học Prince Edward Island CC- Trường Cao Đẳng Centennial
NSCC-Trường Cao đẳng cộng đồng Nova Scotia


Các Quy Định Khác


• Quy Định Chuyên Cần

Chuyên cần là chỉ việc đến lớp nguyên ngày, gốm cả buổi sáng và buổi chiều. Sinh viên bắt buộc phải tham gia 90% chương trình học của mỗi học kỳ. Vắng học 06 ngày trở lên sẽ không được thi cuối kỳ.

• Chính Sách Hoàn Trả Học Phí


       
  Refund Policy