Trang Chủ > Chương Trình > Chi Phí

Chi Phí

Học Phí
Chương trình EAP 2 tháng (1 cấp độ) $2980 (mỗi cấp)
Dự bị Đại học ngành Quản trị nhà hàng khách sạn 2 tháng $3900
Dự bị Đại học ngành Quản trị kinh doanh 2 tháng $3900
Dự bị Đại học chuyên ngành Kỹ sư 2 tháng $3900
Dự bị Đại học ngành Y tế cộng đồng 2 tháng $3900
Dự bị MBA 4 tháng $7800
Dự bị ngành Giáo dục đào tạo 4 tháng $7800
Dự bị chuyên ngành Công nghệ thông tin 4 tháng $7800

Chi Phí Kí Túc Xá
Kí túc xá (Cape Breton University) và phí ăn uống Tổng cộng: Khoảng $800 CAD/tháng
Phí homestay ở ICEAP- Sydney (gồm 03 bữa ăn) ~ $750/tháng
Phí homestay ở ICEAP- Toronto (gồm 03 bữa ăn) ~ $850/tháng